| SL| DE| EN| FR|
Logotip Atrium

Sodelovanje s študenti Ekonomske fakultete v Ljubljani

Dvomesečno sodelovanje s študenti Ekonomske fakultete v Ljubljani v raziskovanju trgov Evrope je bilo izjemno in nam odprlo nove priložnosti za vstope na tuje trge EU. Namen sodelovanja je bil izmenjava znanj in izkušenj med industrijo in univerzo; med realnim poslovnim okoljem in novimi teoretičnimi znanji.

Projekt smo začeli v začetku aprila letos s predstavitvijo podjetja in postavitvijo ciljev. V aprilu so si študenti tudi ogledali našo proizvodnjo, kjer smo jim predstavili tehnologijo ter procese dela, lesene materiale, predvsem pa smo jih podrobno seznanili z proizvodnimi zmožnostmi, željami in cilji podjetja. 63 študentov je bilo razdeljeno v 11 delavnih timov. Raziskovali so kulturo in poslovne navade ter zakonodajo v posameznih državah. Identificirali so konkurenčna podjetja, ocenjevali potencial posameznega trga, ocenjevali tržne deleže posameznih konkurentov ter izračunavali ključne finančne kazalnike. Raziskovalni timi so se osredotočili v identifikaciji konkretnih kontaktov potencialnih naročnikov z namenom povečanje proizvodnje brez dodatnih investicij za podjetje ali prestrukturiranja proizvodnje. Področja, ki so nas zanimala so bila predvsem: turizem, zdravstvo in farmacija, in predvsem inženirji, ki se ukvarjajo s pohištveno opremo. S pomočjo komuniciranja preko različnih kanalov so študenti preverjali potencial oziroma možnosti sodelovanja pri najdenih kontaktih. Pri svojem delu so uporabili vsa znanja ter iznajdljivost pri iskanju podatkov. Za kvalitetnejše delo je imel vsak tim mentorja, ki je tim spodbujal, jih usmerjal in bil stalen stik s podjetjem. Timi so se srečevali z mentorjem na rednih tedenskih online srečanjih in sproti reševali dileme in analizirali strategije; pod vodstvom profesorja dr. Gregorja Pfajfar pa pridobivali še teoretično in strokovno podporo. V projektu smo pridobili številna nova spoznanja, izkušnje in poskrbeli za kvaliteten prenos znanja, pridobili pa obilo mladostnih idej, predvsem pa uvid v generacijo, ki prihaja na trg dela. Cilji, ki smo si jih zastavili na začetku projekta so bili visoko zastavljeni. Ugotovili smo, da so vstopi na nekatere trge bolj kompleksni in predstavljajo večji izziv. Kljub kratkemu času so timi pridobili nekaj manj kot 1000 kontaktnih podatkov in odkrili nekaj zanimivih in nekonvencionalnih tržnih niš. Še posebej dragocena so opažanja in dodatna priporočila kako naj podjetje vstopa na posamezne trge. Pridobili smo mnogo koristnih in uporabnih podatkov, ki jih bomo v prihodnjih dneh še dodatno obdelali in jih preučili ter nam bodo vodila pri nadaljnjem delu. Skoraj v vsaki skupini smo prepoznali potenciale, tako v zavzetosti, predanosti, kot idejah in razmišljanjih. Zato so ob zaključku prav vsi, ki so uspešno zaključili projekt v imenu lastnika podjetja Boža Knehtla prejeli priporočilna pisma.

ZAUPAJO NAM
Sava hoteli
Marof
Optika arena
Interior design
Schon klinik
Alfred
Brandlhof
Hplus
Kinder
Koning albert
Nidum
Roto
Varis