| SL| DE| EN| FR|
Logotip Atrium

POLITIKA
KAKOVOSTI

S politiko kakovosti, ki je temelj za dolgoročno uspešno poslovanje podjetja, se podjetje zavezuje, da bo dolgoročno sledilo svoji viziji in poslanstvu. Z vrednotami in politiko vodenja, želimo uspešno dosegati zastavljene cilje. Pri tem se podjetje naslanja na visoko kulturo poslovanja, ki temelji na zadovoljstvu vseh deležnikov poslovanja; od kupca, dobavitelja, zaposlenega in lokalnega okolja.

Politiko kakovosti uresničujemo z vrednotami, ki jih vpeljujemo na vseh področjih delovanja podjetja:

 • PRIPADNOST - Z organizacijo družabnih dogodkov in strmenju k zadovoljstvu zaposlenih, spodbujamo pripadnost podjetju in drug drugemu.
 • ZNANJE IN SODELOVANJE – Z nenehnim izobraževanjem in medgeneracijskim sodelovanjem krepimo konkurenčnost na trgu in pridobivamo nove izkušnje.
 • ZAUPANJE – Strmimo k spoštovanju drug drugega in visoki stopnji zaupanja v sodelavce.
 • VARNOST – Zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje in vzpodbujamo etične in moralne medsebojne odnose.
 • POZITIVNOST – S pozitivno naravnanostjo sprejemamo spremembe, potrebne za rast
 • ODGOVORNOST – Stremimo k odgovornosti na vseh ravneh podjetja in okolja.
 • PRIHODNOST – Usmerjeni smo k nenehni rasti in razvoju celotnega podjetja.

Politika vodenja uresničuje zastavljene vrednote, z naslednjim:


 • Sprejemanje izzivov in strast do internacionalizacijo našega posla,
 • Osredotočenost na zahteve kupcev>, potreb ciljnih trgov in veljavnih zakonskih zahtev,
 • Partnerstvo s ključnimi dobavitelji in vključevanje vseh zainteresiranih strani v poslovno in strokovno rast,
 • Stalno učenje, tutorstvo novim kadrom, spremljanje novosti in spreminjanjem znanja v uporabne in tržno zanimive izdelke,
 • Brezhibna proizvodnja naših izdelkov z ciljem k vrhunski kakovosti,
 • Odlične prodajne sposobnosti,
 • Delovanje po standardih, ki smo jih pridobili,
 • Spoštovanje zaposlenih in strmenje k njihovi zadovoljstvi.


ZAUPAJO NAM
Sava hoteli
Marof
Optika arena
Interior design
Schon klinik
Alfred
Brandlhof
Hplus
Kinder
Koning albert
Nidum
Roto
Varis