| SL| DE| EN| FR|
Logotip Atrium

Projekt
Razvoj podeželja

NAZIV NALOŽBE

Investicija v dozidavo proizvodnih prostorov, naložba v učinkovito rabo energije in novo opremo.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Investicija je usmerjena v več različnih naložb, ki prinašajo različne učinke:

 • Dograditev proizvodnih prostorov in skladišča
  • Z dograditvijo proizvodnih prostorov, smo si ustvarili predpogoj za širitev proizvodnje in s tem nadaljnjega razvoja podjetja. Novi prostori nam omogočajo nadaljnjo investicijo v robotizirano skladišče in novo numerično krmiljeno proizvodnjo. Tako že v tem letu načrtujemo 5 novih zaposlitev in povečanje realizacije za 20 % glede na povprečje zadnjih treh let.
 • Lesen nadstrešek
  • Nam omogoča shranjevanje repromaterialov, kateri se sicer lahko skladiščijo na odprtih prostorih ampak ne direktno izpostavljeni padavinam. To so različni embalažni materiali, ovijalne folije,... Z nadstreškom razbremenjujemo suhe skladiščne prostore, katere potrebujemo za skladiščenje standardnih materialov. Povečane skladiščne površine potrebujemo zaradi povečanega obsega del in zaradi samega povečanja zalog repromaterialov, ki so potrebni z razloga motenj v oskrbovalnih verigah.
 • Sanacija strehe, zamenjava obstoječe razsvetljave z led razsvetljavo
  • Obe investiciji smo izvedli s ciljem zmanjšanja porabe energije. Z obema investicijema smo izredno zadovoljni, saj izkazujeta v praksi enake prihranke, kot smo jih predstavili v projektni dokumentaciji, ki je bila priložena k sami vlogi za razpis.
 • Vodohran, čistilna naprava
  • Obe naložbi nam zmanjšujeta porabo-odvzem pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja. Voda je zbrana v vodohranu, katero pridobivamo iz deževnice - strehe proizvodne hale in zadostuje za čiščenje vseh tovornih vozil in vzdrževanje zelenih in asfaltiranih površin podjetja.


Program razvoj podeželja
Evropska unija
Evropska komisija
ZAUPAJO NAM
Sava hoteli
Marof
Optika arena
Interior design
Schon klinik
Alfred
Brandlhof
Hplus
Kinder
Koning albert
Nidum
Roto
Varis